Dr. Havvanur Keleş

GETAT(Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp), Akupunktur, Kupa, Ozon, Sülük, Müzik Terapi

Samsun’un Alaçam ilçesinde ilk, orta ve lise öğrenimini bitirdi. Tıp eğitimine Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde başladı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı.

Mezun olur olmaz sırayla;

Samsun Doğumevi Hastanesinde 10 yıl acil hekimi olarak görev aldı. 2001-2010 arası Çorum’da Verem Savaş Dispanserinde Hekimlik ve Başhekimlik, Tüberküloz İl Koordinatörlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimliği görevlerini üstlendi.

2002 de Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde Akupunktur Eğitimini tamamlayarak, aynı yıl Akupunktur Muayenehanesi açtı.

2004 yılında aldığı Medikal Estetik Uygulama Sertifikası ile aynı yıl medikal estetik uygulamalarına da başladı.

Üstlendiği diğer görevler;

  • Çorum Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyeliği,
  • Çorum Verem Savaşı Derneği Başkanlığı ,
  • Kağıt Fabrikası iş yeri hekimliği.

Akupunktur eğitimi ve uygulamaları sırasında , enerji tıbbına olan ilgisi daha da artmış, konuya ilişkin çok sayıda eğitim ve kongrelere katılmıştır . Bu konuda yapılmış olan araştırmaları, kitap, dergi ve benzeri yayınları yakından takip etmektedir.

Uzun yıllar eğitimini aldığı Enerji Terapileri ve Geleneksel Tıp yöntemlerinin insan yararına olan ilgisi nedeniyle araştırmalarına zaman ayırmak ve aldığı eğitimi icra etmek üzere Özel Acumer Polikliniği ile eş zamanlı devam ettirdiği (devlet görevi olan) Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimliği görevinden ayrıldı.

Bireysel çalışmalarının da katkısıyla insan duygu ve düşüncelerinin izlediği yolları görmüş ve çözüme yönelik çalışmalar yapmıştır. Çorum’da başlayan muayenehane ve poliklinik hizmetini 2014 ten itibaren Samsun’da devam ettirmektedir.

Akupunktur beraberinde, kupa(hacamat), hirudoterapi(sülük), ozon, müzik terapi uygulamalarına halen aktif olarak devam etmektedir.

Uyguladığı seanslarda, nefesin tüm uygulamaların içinde olması ve etkisinin güçlü olduğunu fark etmesi ile nefes üzerine araştırmalara başladı. Eğitimler, bilimsel araştırmalar ve yaptığı çalışmalar  sonrası profesyonel olarak nefes üzerine yoğunlaştı. Uluslararası kongrelerde, nefes üzerine hazırladığı yazı ve sunumları yayınlandı. 2021 de yayınlanan Kudret-i Nefes adındaki  nefesin bir çok yönüne değinen  kitabı iki arkadaşı ile birlikte kaleme aldı. 

GETAT uygulamalarında nefesi etkin kullandı. Sağlığın en somut göstergesi olan nefesi hayatının her alanına dahil etmiş bir hekimdir. Nefesin etkili kullanımını bilimsel yönü ile de destekleyerek insanlık yararına sunmaya çalışmaktadır.  YAYINLAR

  • "Kudret–i Nefes Kitap" Demos Yayınları-2021, Havvanur Keleş, Seyda Ok Aydoğan, Yasemin Selamoğlu
  • "Yenilikçi Bilimsel Yaklaşımlar Kongresi, SAMSUN-2020, Çağımızın sorunlarına Doğal Yaklaşım" Havvanur Keleş, Seyda Ok Aydoğan, Yasemin Selamoğlu
  • "Çağdaş Bilimsel Çalışmalar Kongresi-2021-Tokyo; Kudret-i Nefes Tekniği ile Diyafram Solunumu Aktivasyonu ve Bedensel Denge" Havvanur Keleş, Seyda Ok Aydoğan, Yasemin Selamoğlu
  • "1.Uluslarlararası Kocaeli Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi-Kocaeli-2021, Nefes Terapinin İmmün Sistem Üzerine Etkisi" Havvanur Keleş, Seyda Ok Aydoğan, Yasemin Selamoğlu
  • "7. Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu – Ankara-2022, Akupunktur Bakış Açısı ile Nefesin Önemi ve Uygulama Prensipleri" Dr. Havvanur Keleş