Duygusal Özgürlük Teknikleri ( Emotional Freedom Techniques)

Bedendeki akupunktur meridyenlerinin uç noktalarına, sözel ve dokunsal uyarılarla harekete geçirerek, kanallardaki mevcut enerji blokajını ortadan kaldırır. İğnesiz akupunktur olarak da adlandırılır. İçsel şifa gücünü devreye sokar. Bu süreç, tüm bedenimizde biyoelektromanyetik seviyede gerçekleşir.

Ana fikir,

“Tüm olumsuz duyguların sebebi, bedenin enerji sistemindeki bozukluktur”

EFT ile kendi öz gücüne kavuşulur. Duygularımıza takılı kalmak yerine, serbest bıraktığımızda neşe keyif ve huzurun hayatımıza daha rahat girmesine ve farkındalığımıza izin vermiş oluyoruz.


EFT Tarihi

5000 yıl önce, gözle görülmeyen enerjilerin ve meridyenlerin haritalarının yapıldığı Çin’e dayanır. Burada subtil enerjiler ilk kez tanımlanmış ve bedende sürekli aktıkları enerji meridyenleri haritalanmıştır.Önemli gelişmeler; Uygulamalı Kinesiology (AppliedKinesiyology) ‘nin Kurucusu Dr. George Goodheart ve Düşünce Alanı Tedavisi(TFT-ThoughtFieldTherapy) ‘nin kurucusu Dr.RogerCallahan tarafından sağlanmıştır.

Uygulaması kolay, alet gerektirmeyen, kişinin kendi kendine de yapabileceği pratik bir yöntem. Enerji dengemizi bozan her durumda yapılabilir.

Hayatımızı olumsuz etkileyen duygulardan özgürleştiğimizde, bu enerji akışımızın da düzeldiği anlamına geliyor. EFT ile bozulan enerji kanallarının akışını düzeltip, duygularımızla özgürleşip, o duyguya sebep olan olaylarla barıştığımızda, affettiğimizde, enerji akışımız yerine geldiği gibi hayatımızın akışı da düzene giriyor. Geçmişin An’ ımızı meşgul etmesi, geleceğimizi engellemesi ortadan kalkmış oluyor. Anı yaşıyor ve farkındalığımızın artmasıyla daha sağlıklı bir geleceğe hazırlanmış oluyoruz.


Mutlu, huzurlu, farkındalıklı, ışık dolu tüm zamanlara!......